Medlem innlogging 
Velkommen til
Vossagospel sine heimesider

Vossagospel er eit kristent gospelkor som
høyrer til i Frelsesarmeen på Voss.
Koret vart starta som eit prosjektkor i
november 2006,
og vart stifta i januar 2007.
I dag tel koret 67 medlemmar *
mellom 20 og 60 år.

Foto: Bjørn Senderud